خیریه یاوران ایتام - برچسب:خیریه یاوران ایتام

برچسب:خیریه یاوران ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

/yavaran-charity/

موسسه خیریه یاوران ایتام حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 15913 تاریخ تاسیس 1379 نام مسئول - وب سایت www.yavaran.org تلفن 021-88106190 آدرس خیابان ولیعصر، ابتدای شهید مطهری، کوچه منصور،پلاک 87، ساختمان طاووس، زنگ یک،...