دانشگاه شریف - برچسب:دانشگاه شریف

برچسب:دانشگاه شریف

کارگاه منابع انسانی در سازمان های مردم نهاد

/human-resources-workshop-on-ngos/

طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی در یک سازمان مردم نهاد ایرانی با حمایت موسسه خیریه مهرگیتی برگزار می شود: مخاطبین مدیران و اعضای سازمان های مردم نهاد و عام المنفعه پژوهشگران علاقه مند به آشنایی با سمن ها (سازمان های مردم نهاد) فعالان رسانه ای علاقه مند به توسعه ارتباطات با اعضای سمن ها...