دانش آموز - برچسب:دانش آموز

برچسب:دانش آموز

شرکت 11 هزار دانش آموز مددجو در دوره های آموزشی کمیته امداد

/education-courses-komite-emdad/

مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد اقدامات این نهاد برای دانش‌آموزان مددجو را تشریح کرد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از سایت خبری کمیته امداد ، مهر علی حق‌گویان ، مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد با بیان این که دانش‌آموزان تحت حمایت با توجه به رشته تحصیلی، استعداد، علاقه و...