دستاورد - برچسب:دستاورد

برچسب:دستاورد

دستاورد کمپین #با_کاغذ_مدرسه_بسازیم

/achievement-ba-kaqaz-madreseh-besazim-campaign/

بانک ها هرساله 9 میلیون سر رسید تولید می کنند، هزینه تهیه این تعداد سررسید مبلغی حدود 100 میلیارد تومان برآورد می شود. جالب است بدانید برای تولید این سر رسیده ها حدودا یک میلیون پانصد اصل درخت قطع می شود. این میزان برابر با هزینه ساخت 250 مدرسه در مناطق محروم و آسیب دیده کشور از جمله...