دنیای اقتصاد - برچسب:دنیای اقتصاد

برچسب:دنیای اقتصاد

7 اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه پایدار

/basic-principles-to-a-sustainable-charity-campaign/

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که کمپین‌‌های خیریه، چگونه برنامه ریزی و مدیریت می‌شوند؟! و یا چه میزان اثربخش و پایدار بوده‌اند؟! کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و...