دور کاری - برچسب:دور کاری

برچسب:دور کاری

کمپین همتوان

/campaign-ham-tavan/

کمپین «هم توان» یا کمپین کاریابی برای معلولان با هدف فراهم کردن شرایط برای دورکاری معلولان و کاهش هزینه‌های کسب و کار راه اندازی شده است. گروهی از شهروندان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود گامی برای اشتغال هم وطنان معلول (توان­یاب) جسمی-حرکتی برداشته اند. کمپین «هم توان» یا کمپین...