دکتر قانعی راد - برچسب:دکتر قانعی راد

برچسب:دکتر قانعی راد

کار خیر باید به یکی از اصول زندگی اجتماعی بدل شود!

/dr-ghanei-rad-s-interview/

در این متن بخشی از مصاحبه اختصاصی دکتر قانعی راد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) با رسانه نذر فرهنگی را خواهیم خواند؛ کار خیر کردن، یعنی کار اخلاقی انجام دادن؛ کار اخلاقی در حوزه‌ فرهنگی واژه‌ خیر در مباحث فلسفه‌ اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین کار خیر کردن، یعنی کار...