روشنای امید ایرانیان - برچسب:روشنای امید ایرانیان

برچسب:روشنای امید ایرانیان

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

/roshanaye-omid-performance-reports/

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی - - حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از سایر سازمان ها - - سایر درآمدها - - جمع درآمدها 12.357.871.900 3.541.230.000 هزینه ها(ریال) 1395 1394 هزینه های اداری...

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

/roshanaye-omid-charity/

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 36981 تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول زهرا یاوری وب سایت http://.roshanayeomid.ir تلفن 66419586 آدرس میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514، واحد...