رویداد - برچسب:رویداد

برچسب:رویداد

سمینار کودک آزاری در سکونتگاه فقیرنشین

/child-abuse-seminar/

جمعیت امام علی(ع) ، سمینار تخصصی کودک آزاری در سکونتگاه های فقیرنشین با هدف بررسی عوامل و پیامدهای آن در تاریخ 28 و 29 بهمن از ساعت 10 الی 18 برگزار می کند. جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال 1378 فعالیت های خود را آغاز...