سازمان اوقاف

سحر ولدبیگی: بیمارستان‌های تخصصی بیش‌تری بسازیم!

/sahar-valadbeigi-interview

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از امینانه؛ سحر ولدبیگی، در مورد اقدامات سازمان اوقاف در ساخت بیمارستان و مشارکت در این امر گفت: مطابق آمارها کشور ما در زمینه تعداد تخت‌های بیمارستانی کمبود دارد.