سازمان جهانی یونیسف - برچسب:سازمان جهانی یونیسف

برچسب:سازمان جهانی یونیسف

گزارشی از فعالیت اورژانس اجتماعی در سال 96

/emergency-social-activities-1396/

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری فارس ؛ رضا جعفری مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره «فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور»، اظهارداشت: در سال 96، تعداد 197 مرکز اورژانس اجتماعی داشتیم. طبق برنامه ششم توسعه و در ماده 80 این برنامه، سازمان بهزیستی موظف شده است در همه شهرهای...