سازمان ها - برچسب:سازمان ها

برچسب:سازمان ها

بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش اول)

/article-cause-marketing-1/

مقدمه در سال‌های اخیر نیز با توجه به رقابتی شدن بازارها، استفاده از استراتژی‌های مختلف برای رقابت در بازار و ماندگاری در آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و شرکت‌‎ها برای بدست آوردن سهمی از بازارمصرف‌کنندگان، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که امروزه مورد توجه...