سامان ملل متحد - برچسب:سامان ملل متحد

برچسب:سامان ملل متحد

ده دسامبر - روز جهانی حقوق بشر

/human-rights-day/

روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در ۱۰ دسامبر ، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده...