سلامت مردان - برچسب:سلامت مردان

برچسب:سلامت مردان

هفته جهانی سلامت مردان (2018)؛

/men-s-health-week-2018/

تاریخ 11 تا 17 ژوئن (21 تا 27 خرداد ماه) با عنوان «هفته جهانی سلامت مردان» نام گذاری شده است. هر ساله در طول این هفته رویدادهای متنوعی در سراسر جهان به منظور بهبود سطح آگاهی جمعی نسبت به موضوع سلامت مردان برگزار می شود. این روز اولین بار در سال 1994 در کنگره آمریکا به عنوان روز ملی مردان...