سنت وقف - برچسب:سنت وقف

برچسب:سنت وقف

نقش وقف در توسعه ورزشی مناطق محروم

/khodad-azizi-talk-about-waqf/

خداداد عزیزی چهره نام آشنای فوتبال ایران درخصوص ميزان آشنايی اش با فرهنگ وقف بيان می دارد: «از كودكی با اين فرهنگ آشنايی دارم چرا كه بارها از بزرگترها شنيده بودم كه فلانی زمين و يا باغش را وقف كمک به ساخت مدرسه و يا بيمارستان كرده است و اين موضوع موجب شد تا خاطرات خوبی را در ذهن داشته...