شرکت آسان موتور - برچسب:شرکت آسان موتور

برچسب:شرکت آسان موتور

مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ نمونه های موفق داخلی و خارجی

/successful-examples-of-social-responsibility/

مقوله مسئولیت اجتماعی معتقد است که دوران نگاه کردن تک بعدی به تراز نامه مالی شرکت­ ها که تنها، سود خالص و نهایی را ملاک موفقیت و ارزندگی و اعتبار شرکت در میان رقبا می دانستند، گذشته است. به همین خاطر، مسئولیت اجتماعی، به مقوله کسب و کار و تراز نامه مالی شرکت ها، به جای نگاه سنتی، نگاهی سه...