شمیم مهربانی - برچسب:شمیم مهربانی

برچسب:شمیم مهربانی

بازارچه خیریه شمیم مهربانی

https://t.me/WikiNiki/1589

خیریه شمیم مهربانی با رسالت حساس سازی دانش آموزان نسبت به همنوعان و همسالان بازمانده از تحصیل حدود 9 سال است که به خدمت گذاری مشغول می باشد. این بازارچه به صورت حضوری در تاریخ 11 اسفند سال 1396 ساعت 10 صبح الی 18 در آدرس تهران اتوبان کردستان( شمال به جنوب) - خیابان شیراز جنوبی - خیابان...