طرح حامی آروزها - برچسب:طرح حامی آروزها

برچسب:طرح حامی آروزها

کمیته امداد از توزیع سبد غذایی بین نیازمندان در ماه رمضان خبر داد

/week-ekram-aytam/

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توزیع سبد غذایی بین نیازمندان در ماه رمضان خبر داد و گفت: موسسات غیر مجاز ارزیابی می شوند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرنگار مهر ، محسن ولیئی در نشست خبری افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان غذا و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان...