عترت بوتراب - برچسب:عترت بوتراب

برچسب:عترت بوتراب

موسسه خیریه عترت بوتراب

/bootorab-charity/

موسسه خیریه عترت بوتراب حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسه خیریه توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 42392 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول علی اصغر جوان شیری نژاد وب سایت www.bootorab.com تلفن 54519 آدرس تهران،میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم...