عکاسی نگاه آ بی - برچسب:عکاسی نگاه آ بی

برچسب:عکاسی نگاه آ بی

فراخوان دومین جشنواره بین المللی عکاسی «نگاه آبی»

/recall-of-photography-blue-look/

فراخوان دومین جشنواره بین المللی عکاسی «نگاه آبی» با محوریت مصرف صحیح انرژی و معرفی انرژی های پاک منتشر شد. دومین جشنواره بین المللی «نگاه آبی»به دبیری مسعود مکاری و در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی جشنواره؛ این رویداد توسط کانون هنر و زیست بوم «دایره آبی» دانشگاه...