عید - برچسب:عید

برچسب:عید

سبزه کاشتن یا نکاشتن؛ مسئله این است!

/bring-up-or-not-norouz/

عید نوروز بزرگ­ترین عید ایرانیان باستان است و یکی از کهن ترین و زیبا ترین رسوم ما ایرانی هاست که خوشبختانه تا به امروز نیز به جا مانده است. عید نوروز آداب و رسومی دارد که از زمان باستان تا به حال انجام می شده و ما نیز از همان کودکی با این آداب آشنا بوده ایم و هر سال با چیدن سفره هفت سین و...