فزرندان معنوی - برچسب:فزرندان معنوی

برچسب:فزرندان معنوی

حامیان ۲۱۴ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود کمک کرده‌اند!

/214-billion-contribution/

حامیان در هشت ماهه نخست امسال بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود کمک کرده‌اند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آمار مشارکت حامیان طرح اکرام ایتام در هشت ماهه نخست امسال را اعلام کرد. به گزارش ویکی نیکی و به...