فشفشه مهربانی - برچسب:فشفشه مهربانی

برچسب:فشفشه مهربانی

معرفی مسئولیت اجتماعی شرکت های وب

/social-responsibility-hiweb/

شرکت داده گستر عصر نوین( های وب ) در راستای مسئولیت اجتماعی، اقدام به برگزاری طرح فشفشه مهربانی نموده است. این طرح هر هفته برگزار و وجوه حاصله به موسسات خیریه یا طرح های بشر دوستانه اهدا می شود. طرح فشفشه مهربانی ، یک بسته ۱ گیگابایتی ۱ روزه است که با قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش می رسد. این...