قصه اسباب بازی ها - برچسب:قصه اسباب بازی ها

برچسب:قصه اسباب بازی ها

انجمن نیکوکاری "قصه اسباب بازی‌ها"

/ghab-charity/

انجمن نیکوکاری "قصه اسباب بازی‌ها" حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت ۴۰۵۶۱ تاریخ تاسیس 1395 نام مسئول لادن سرلک وب سایت www.ghab-charity.ir تلفن 091222559338 آدرس تهران، یوسف آباد،خیابان ششم