لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان - برچسب:لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

برچسب:لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

بررسی کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»

/children-s-rights-bill/

روز گذشته یک روز تاریخی برای تمام کودکان سرزمین‌مان بود. بعد از معطلی 13 ساله، «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» سرانجام طلسم بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شکسته شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید. حالا با تصویب این لایحه، نمایندگان باید جزئیات 51 ماده آن را بررسی کرده و به...