لایحه سازمان های مردم نهاد - برچسب:لایحه سازمان های مردم نهاد

برچسب:لایحه سازمان های مردم نهاد

پیش نویس لایحه سازمان‌های‌مردم نهاد در صحن مجلس

/ngo-bill/

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: پیش نویش لایحه سازمان‌های مردم نهاد به دولت ارائه و مقدمات ورود این پیش نویس به صحن دولت فراهم شده است. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایسنا ، کمال اکبری آخرین وضعیت پیش نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد را تشریح کرد و گفت: پیش نویس لایحه سازمان‌های...