مالیات موسسات خیریه - برچسب:مالیات موسسات خیریه

برچسب:مالیات موسسات خیریه

فراخوان؛ طرح مشکلات مالیاتی موسسات خیریه

/charity-tax-issues/

مطابق بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم «کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساس نامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از...