ماه منیر باب الحوائج - برچسب:ماه منیر باب الحوائج

برچسب:ماه منیر باب الحوائج

موسسه خیریه ماه منیر باب الحوائج

/mah-mounir-charity/

موسسه خیریه ماه منیر باب الحوائج حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز پلیس امنیت و ناجا شماره ثبت 35013 تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول احمد عین آبادی وب سایت www.mabha.com تلفن 66042847 آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان دامپزشکی غربی، خیابان...