مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار - برچسب:مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار

برچسب:مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار

مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار

/sabzevar-charity-assembly/

مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات خیریه عمرانی محدوده فعالیت سبزوار مرجع صدور مجوز فرمانداری سبزوار شماره ثبت 1424 تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول علی مهری وب سایت - تلفن 09151704239 آدرس خراسان رضوی، سبزوار، خیابان اسرار شمالی، جنب اداره آموزش و پرورش، پلاک 111