مجمع سلامت - برچسب:مجمع سلامت

برچسب:مجمع سلامت

اهمیت سازمان مردم نهاد بر سلامت جامعه

/importance-ngo-on-the-health-community/

وزیر بهداشت در حاشیه نخستین مجمع سلامت استان تهران گفت: برگزاری این مجمع به این علت است که سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها جهت فرهنگ‌سازی و خودمراقبتی وارد کار شوند. این سازمان‌ها و انجمن‌ها برنامه‌های خوبی دارند و امیدواریم در سلامت مردم موثر باشند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرنگار...