مدرسه ساز - برچسب:مدرسه ساز

برچسب:مدرسه ساز

تهران فقیر ترین استان کشور به لحاظ فضای آموزشی است!

/tehran-is-the-poorest/

رئیس هییت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران با بیان اینکه منطقه ۲۲ تهران بزرگترین معضل برای نوسازی است و در چهار سال آینده ۵۰۰ هزار نفر ساکن آن می‌شوند عنوان کرد: احتیاج به ۱۸۰ تا ۲۰۰ مدرسه داریم. وضعیت بحران زاست و از خیرین می‌خواهیم قبل از آنکه وضع بحرانی‌تر شود اقدام و ورود کنند. به...