مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران - برچسب:مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

برچسب:مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

/support-zayeat-nokhaa-charity/

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره محدوده فعالیت ایران مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 19763 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول علی ضرابی وب سایت www.irannokhaa.ir تلفن 02144270566 آدرس طرشت , بلوار شهید گلاب , خیابان شهید صلاحی...