مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران - برچسب:مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران

برچسب:مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران

معرفی مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران

/csr-bank-meli/

بانک ملی ایران در عمل به تعهدات خود برای به ثمر رساندن منابع حساب های قرض‌الحسنه پس انداز مشتریان در سی و هشتمین دوره قرعه‌کشی این حساب‌ها، مبلغ ۵۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به ۳۷ پروژه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و مبلغ ۴۲ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال به ارائه تسهیلات ازدواج و ایجاد...