مسابقه فرهنگی هنری

مسابقه فرهنگی، هنری روز جهانی سالمند.

/world-elderly-day-competition

 اداره کل بهزیستی استان تهران با موضوع توسعه جامعه با حضور همه نسل‌ها در کنار هم امکان پذیر است، مسابقه فرهنگی هنری برگزار می‌کند.