مشخصات خیریه - برچسب:مشخصات خیریه

برچسب:مشخصات خیریه

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

/roshanaye-omid-charity/

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 36981 تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول زهرا یاوری وب سایت http://.roshanayeomid.ir تلفن 66419586 آدرس میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514، واحد...