مصاحبه با نیکوکاران - برچسب:مصاحبه با نیکوکاران

برچسب:مصاحبه با نیکوکاران

مصاحبه با علیرضا نبی؛ نیکوکار و کارآفرین برتر کشور

/interview-with-alireza-nabi/

علیرضا نبی، کارخانه‌داری است که فقط افرادی را استخدام می‌کند که سو سابقه داشته باشند. او می‌گوید: «به جای غذا چمن می‌خوردم و آجرهایی که مادرم به شکم‌های بچه‌هایش می‌بست، خوب به یاد دارم.» به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روزنامه شهروند ؛ باورکردنی نیست؛ او آجر به شکم بسته، از علف‌های پارک...