معرفی پایگاه - برچسب:معرفی پایگاه

برچسب:معرفی پایگاه

یک کار خیر ساده؛ درب بطری های پلاستیکی را دور نریزید

/bazyaft-omid-charity/

موسسه بازیافت امید ، سازمان مردم نهادی است که در سال 1393 توسط چندین نیکوکار تاسیس شده است. این موسسه تا کنون بیش از ۲۶۰ ولیچر در اختیار افراد توانیاب نیازمند قرار داده است. طبق آمار به طور متوسط برای تهیه یک ویلچر حدود ۵۰۰ کیلو درب بطری نیاز است. مراحل کار موسسه بازیافت امید 1-درب های...