معلول آزاری - برچسب:معلول آزاری

برچسب:معلول آزاری

گزارشی از فعالیت اورژانس اجتماعی در سال 96

/emergency-social-activities-1396/

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری فارس ؛ رضا جعفری مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره «فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور»، اظهارداشت: در سال 96، تعداد 197 مرکز اورژانس اجتماعی داشتیم. طبق برنامه ششم توسعه و در ماده 80 این برنامه، سازمان بهزیستی موظف شده است در همه شهرهای...

اورژانس اجتماعی؛ راه حل آسیب های اجتماعی

/social-emergency-introduction/

اورژانس اجتماعی مرکزی است که به آسیب های اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانگی و مواری مشابه خدمات تخصصی ارائه می دهد. پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص بخشی از خدمات اورژانس اجتماعی است. تاریخچه تاسیس اورژانس اجتماعی و ضرورت آن...