منابع مالی

خیریه‌ها برای جمع آوری منابع مالی چقدر هزینه باید بکنند؟

/10-charities-overpaying-their-for-profit-fundraisers

در این نوشتار موسسات خیریه‌ای که توسط Charity Navigator بررسی شده‌اند و به طور متوسط 50% از درآمدی را که بدست آورده‌اند صرف جمع‌آوری کمک مالی نموده‌اند، معرفی شده‌اند. این یعنی یکی از شاخص‌های خیریه‌های ناموفق...