منع کار کودکان - برچسب:منع کار کودکان

برچسب:منع کار کودکان

12 ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان

/world-day-against-child-labour/

سازمان بین المللی کار (ILO)، در سال 2002، 12 ژوئن را به عنوان روز جهانی منع کار کودکان نام گذاری کرد. دلیل این نام گذاری جلب توجه فعالان اجتماعی، کارفرمایان، دولت ها و جامعه مدنی نسبت به معضل کار کودکان و ضرورت انجام اقدامات بنیادین برای کاهش این پدیده می باشد. اهداف توسعه پایدار (SDGs)،...