موسسه خادمین - برچسب:موسسه خادمین

برچسب:موسسه خادمین

موسسه خیریه خادمین کتیج

/khademin-charity-2/

موسسه خیریه خادمین کتیج حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت سیستان و بلوچستان مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 5 تاریخ تاسیس 1386 نام مسئول عبدالرسول بارانی وب سایت www.khademincharity.com تلفن 09159974036 05437188797 آدرس استان سیستان و بلوچستان -شهرستان فنوج...