موسسه خیریه امام علی - برچسب:موسسه خیریه امام علی

برچسب:موسسه خیریه امام علی

موسسه خیریه امام علی

/emam-ali-charity/

موسسه خیریه امام علی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 9971 تاریخ تاسیس 1373 نام مسئول سيد اکبر کساء وب سایت www.emamali-charity.com تلفن 55959831 آدرس تهران- شهرری- خیابان شهید بیات(24 متری)- بعد از اداره پست - پلاک 51