موسسه خیریه امید - برچسب:موسسه خیریه امید

برچسب:موسسه خیریه امید

موسسه خیریه گل بوته امید

/gole-boteh-omid-charity/

موسسه خیریه گل بوته امید (حامی مبتلایان به ام اس) حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز بهزیستی شماره ثبت 40872 تاریخ تاسیس 1396 نام مسئول مهرداد غفارهاشمی وب سایت www.gbocharity.com تلفن 88738024 آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان...