موسسه خیریه طلوع فرجام نیک - برچسب:موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

برچسب:موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

/toloo-farjam-charity/

موسسه خیریه طلوع فرجام نیک (اشتغالزایی_ازدواج) حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت استان اراک مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 577 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول ابراهیم رحیمی وب سایت www.tolooo.ir تلفن 086-34121580 آدرس اراک ـ خيابان ادبجو ـ تقاطع انوری ـ...