موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران - برچسب:موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

برچسب:موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

/keramat-charity/

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 14208 تاریخ تاسیس 1381 نام مسئول - وب سایت www.t-keramat.ir تلفن ۰۲۱-55539718 آدرس میدان بهمن، انتهای خط نازی آباد، خیابان بهمنیار، بعد از بیمارستان...