موسسه خیریه مهرآفرین - برچسب:موسسه خیریه مهرآفرین

برچسب:موسسه خیریه مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین

/mehrafarin-charity/

موسسه خیریه مهرآفرین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 21015 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول فاطمه دانشور وب سایت www.mehrafarinorg.com تلفن ۳۵۲۶۰ آدرس تهران، میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، کوچه مجاهد، بن بست آشوری پلاک ۳