موسسه خیریه نیکان - برچسب:موسسه خیریه نیکان

برچسب:موسسه خیریه نیکان

بازارچه نوروزی خیریه نیکان

/nikan-norouz-charity-bazaar/

موسسه خیریه نیکان ماموت ، در تاریخ 10 و 11 اسفند بازارچه خیریه نوروزی برگزار می کند. بازارچه خیریه نورزوی نیکان به آدرس شهرک غرب، میدان صنعت، اول خیابان ایران زمین،کانون فرهنگی قدس از ساعت 9 صبح تا 9 شب برپا می گردد.