موسسه خیریه یاوران مهدی موعود - برچسب:موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

برچسب:موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

/yavaran-mehdi-charity/

موسسه خیریه یاوران مهدی حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات خیریه عمرانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 32115 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول سید احمد گرامی وب سایت www.yavarancharity.com تلفن 22040885​​​​ آدرس ​ خیابان ولیعصر - روبروی درب اصلی پارک ملت - نبش خیابان...