موسسه ریحانه - برچسب:موسسه ریحانه

برچسب:موسسه ریحانه

موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

/reyhaneh-alnabi-charity/

موسسه نیکوکاری ریحانه النبی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1380 نام مسئول مولود صابر وب سایت www.reyhaneh-charity.ir تلفن ۸۸۰۰۷۶۳۱ آدرس میدان فاطمی، میدان گلها، بلوار گلها، خیابان هشت بهشت، پلاک ۳۳...