نذر مهربانی - برچسب:نذر مهربانی

برچسب:نذر مهربانی

کمپین نذر مهربانی؛ کمک به کودکان مناطق محروم جنوب کرمان

/nazre-mehrabani/

خبرگزاری فارس یک سالی است کمپین نذر مهربانی را راه اندازی کرده است. هدف از تشکیل این کمپین کمک رسانی به مناطق محروم کشور می باشد. اقدامات خیرخواهانه این کمپین شامل: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان توسط پزشکان داوطلب و جهادی در منطقه ارجاع برخی بیماران نیازمند درمان‌های تخصصی و پیشرفته...